عفو دشمن و دوری از انتقام جویی در نهضت حضرت امام حسین علیه السّلام با نگاهی به سیره علمی- عملی آن حضرت
عفو دشمن و دوری از انتقام جویی در نهضت حضرت امام حسین علیه السّلام با نگاهی به سیره علمی- عملی آن حضرت
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 101 - 96
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم * و سعید حبوباتی

چکیده :
نهضت حضرت امام حسین علیه السّلام، دارای جلوه های فراوان اخلاقی، اعتقادی و سیاسی می باشد که با گذشتِ زمان طولانی از این واقعه تاریخی، هنوز جلوه های فراوانی از آن مخفی بوده است. علی رغم این که این حادثه، در ظاهر، جنگ نابرابر میان دو گروه حق و باطل بوده است، امّا می توان شاهد جلوه های فراوانی از اخلاق، فضلیّت و کرامت از ناحیه سرور و سالار شهدا، حضرت سیّدالشّهداء بود. حتّی در آن چند روزی که به واقعه عاشورا و کربلا منجر شد، ما شاهد فضایل بسیار عالی از امام حسین علیه ‏السّلام هستیم. او در مقابل دشمن نیز جواد و مهربان است. به آنها آب می دهد و حتّی اسبان آنها را سیراب می ‏کنند؛ طوری که گویا به خاطر عزّت و احترام انسانی این کار را می کند. ‏بخشی از این فضائل اخلاقی، به مسأله «عفو و دوری از انتقام جویی از دشمن» مربوط می باشد که در این نوشتار کوتاه، به این مسأله، از دو جهت: «سخنان امام حسین علیه السلام» و نیز «رفتار و سیره آن حضرت در عفو و گذشت» اشاره می شود.

واژگان کلیدی :
عفو، بخشش، دوری از انتقام جویی، نهضت امام حسین علیه السلام.