محورهای مورد پذیرش مقاله در مجله

علوم روانشناسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی فرهنگی
روانشناسی اسلامی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
روانشناسی عمومی

روانشناسی اجتماعی
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی

روانشناسی هوش و سنجش هوش

روانشناسی پویایی گروه

روانشناسی جنایی

ارزشیابی شخصیت

تفکر و زبان

اختلالات یادگیری

روانشناسی بازی

روانشناسی مدیریت

آسیب شناسی اجتماعی
روانشناسی سلامت

روانشناسی و سبک زندگی

روانشناسی و معنویت

علوم اعصاب

اختلالات روانی

روانپزشکی

روان درمانی

اعتیاد

روان پرستاری

خانواده درمانی
روانشناسی ورزش
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مشاوره

رفتار­ در­ علوم­ سیاسی­ و ­اجتماعی

رفتار در علم مدیریت و اقتصاد

رفتار سازمانی

مردم شناسی رفتار

 جامعه شناسی رفتار

رفتار زیست محیطی و کشاورزی
مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)

سایر موضوعات مرتبط با روانشناسی و علوم رفتاری

 

علوم تربیتی و آموزش و پرورش 

تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش عالی
آموزش الکترونیک
روش تدریس نوین

اخلاق اسلامی

پیشرفت تحصیلی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش دبستانی
آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و بهسای منابع انسانی
آموزش بزرگسالان
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

آموزش و پرورش تطبیقی
جامعه شناسی آموزش و پرورش

ارزشیابی توصیفی وچالش های آن

ارتباط بهداشت در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

اوقات فراغت و کلاس های فوق برنامه

کاربرد ورزش در آموزش و سلامت دانش 

شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری

رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها

آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
آموزش و پرورش و روش های نوین تدریس 
آموزش و پرورش و آسیب های اجتماعی
آموزش و پرورش و آموزش عالی
آموزش و پرورش و هویت ایرانی اسلامی
آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، زبان انگلیسی و ...
سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و مطالعات آموزش و پرورش

 

علوم اجتماعی

برنامه ریزی و پژوهشگری اجتماعی

تعاون و رفاه اجتماعی

ارتباطات اجتماعی

مددکاری اجتماعی و مطالعات زنان

مطالعات خانواده

سلامت و خانواده، امنیت، محیط زندگی و فضای مجازی

ازدواج و خانواده

مشکلات زناشویی

بیکاری و فقر در جامعه

نظم و امنیت در جامعه

ارتباطات و تبلبغ اجتماعی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

آسیب شناسی انحرافات اجتماعی در خانواده

سایر موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی