دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 26 - 40
نویسندگان : حسن فضل *

چکیده :
معلّمان برای پیشبرد فرایند آموزش در کلاس های خود، سعی و تلاش زیادی می کنند تا از روش ها و فنون گوناگون و بعضاً نوین استفاده کنند. آنها علاوه بر مطالعه دقیق کتب درسی و کمک درسی، تجارب ارزنده خود و معلّمان دیگر را مورد استفاده قرار داده تا به اهداف مورد نظر و چشم اندازهای نظام تعلیم و تربیت برسند و معلّمان دینی هم از این امر مستثنا نیستند. نگارنده در این مقاله پیش رو بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که چه ویژگی های فردی و چه سبک ها و راهکارهای عملی در مدیریت و پیشرفت کلاس های دین و زندگی دوره متوسطه مؤثّر است. با عنایت و توجه به دستورات دین مقدّس اسلام، دیدگاه اولیای تعلیم و تربیت و روان شناسان و نیز تجربه شخصی نگارنده، روش ها و راهکارهایی فردی برای معلّم دین و زندگی، و اصولی کاربردی برای طراحی در این کلاس ارائه شده است. بهره گیری از این ویژگی ها، روش های کاربردی و تجارب سال های متمادی در تدریس این درس، مؤید کارابودن آنها در امر آموزش درس دین و زندگی بوده است.

کلمات کلیدی :
درس دین و زندگی، ویژگی های معلم دین و زندگی، اصول و روش های تدریس


مشاهده مقاله
32
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱