دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 119 - 103
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از جمله مسائلی که از ابتدای آغاز زندگی بشریت مورد توجه همه انسان ها بوده و هست و در این میان اشتغال جوانان که آینده سازان این جامعه بشریت هستند از اهمیت دو چندان برخوردار است شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندی های اقتصادی آثار تربیتی روان شناختی اجتماعی و معنوی نیز دارد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال که آیا کسب کار حرام و مکره از نظر شرع مبین اسلام در زندگی انسان ها پیامدی دارد؟ هستیم و با استفاده از آموزه های دینی و اسلامی و با روش توصیفی وکتابخانه ای این آثار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کسب در آمد از راه ارائه برخی خدمات و دادوستد بعضی از کالا ها ، ممنوع و حرام یا تنزیه شده و مکروه است. و باتوجه به ارزش بالای کار از نظر قرآن و روایات در این مجموعه به ارزش کسب و کار از نظر اسلام و مفهوم شناسی کسب و کار حرام و مکره و معرفی کسب و کار های حرام و مکره و آثار منفی کسب و کار های حرام و مکروه از دیدگاه اسلام پرداخته شده است ؛که گویا ی ارزش کار از نظر اسلام است و این ویژگی های کار، موجب کمال و تکامل وجودی انسان و عقل ،عزت ، سعادت، خوشبختی و رحمت الهی است.

کلمات کلیدی :
آثار، حرام، مکروه، کسب وکار