دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 49 - 58
نویسندگان : علی مریدی کمال آباد *

چکیده :
هدف از این پژوهش بیان تجارب دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در مسیر تکامل خود برای مشاور مدرسه شدن با روش خودکاوی روایتی می باشد.منبع داده های پژوهش، خاطرات و تجارب نگارنده، دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت نگاری تنظیم شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعدد مانند علاقه خود نویسنده نسبت به این حرفه و راهنمایی مشاور مدرسه، معلمان و راهنمایی دانش آموزان پایه های بالاتر در دوران دبیرستان(متوسطه دوم در نظام جدید) در انتخاب وی برای مشاور مدرسه شدن موثر بودند. در دوران دانشجویی آموزش های دانشگاه، مطالعه کتاب ها و تماشا فیلم های مختلف، موجب آمادگی اولیه وی برای فعالیت در این حرفه شده است. این متن شامل عوامل و چگونگی حرکت به سمت انتخاب حرفه مشاوره مدرسه، فرایند قبولی در دانشگاه فرهنگیان، محتوای دروس و تدریس اساتید و فضای دانشگاه و کتاب های مطالعه شده و فیلم های مشاهده شده در دوران دانش آموختگی در دانشگاه می باشد.یعنی عواملی که نگارنده در مسیر خود طی کرده تا بتواند به عنوان مشاور مدرسه به فعالیت بپردازد.

کلمات کلیدی :
دانشجو معلم ،مشاور، تجربه، روایت،توسعه حرفه ای


مشاهده مقاله
283
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲