دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 27 - 39
نویسندگان : آزاده صیدی دمیه *

چکیده :
جوانی یکی از مهمترین دوره‌های زندگی هر انسانی محسوب می‌شود، زیرا در این بازه زمانی جوانان به دنبال یافتن و شکل‌دهی به هویت شخصیتی خویش قدم برمی‌دارند و الزاما داشتن امنیت روحی، روانی و رفتاری تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری ابعاد شخصیتی جوانان دارد، اما بسیاری جوانان از این پیچیدگی ها و ظرافت ها اطلاع چندانی ندارند. یکی از مهمترین راه‌های موثر در احساس امنیت روحی و روانی و کسب آرامش و همچنین آگاهی جوانان در شرایط موجود در جامعه، خانواده و حتی نیازهای فردی و شخصی و مقابله با هوی و هوس‌های نفسانی و فتنه‌های دشمنان در انحراف آنها، ارتباط مستقیم و بی واسطه جوانان با پروردگارشان، نماز است. نماز آنچنان عظمتی دارد که خداوند عزوجل آن را به عظمت توصیف می کند و چنین مقدر کرده که به برکت نماز انسان در دنیا و آخرت سعادتمند و از حیات طیبه برخوردار بشود. قران کریم به پرورش شخصیت انسان ها و ایجاد تغییر در رفتار آنان خصوصا در ایام جوانی روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادت جدید رفتاری را که در نظر دارد در نفوس آنان تحکیم بخشد به کارگرفته است. لذا نماز به عنوان یک فریضه واجب و قطعی ضمن آنکه بر همگان ضروری است می تواند تحریف‌ها و توطئه‌های شکل گرفته از سوی رسانه‌های معاندین را بزداید و در مسیر از بین بردن مشکلات گام بردارد و این امر مهم در صورتی محقق می شود که جوانان درباره نقش و تاثیر نماز در وجود و پیکره آنها در لحاظ: اخلاقی، رفتاری، روحی و روانی و جنبه‌های مختلف تربیتی آگاهی کامل و مبسوطی داشته باشند و در مداومت به این امر مهم و ضروری دین کوشا باشند.

کلمات کلیدی :
نماز، جوان، شخصیت، رفتار، فتنه


مشاهده مقاله
127
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۰ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲