محمّدمهدی کریمی نیا * و علیرضا شجاعی و مجتبی انصاری مقدم و سعید حبوباتی
صفحات 38 - 30

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

صابر شفیعی * و فرامرز علیدادی و صغری زاده صفری
صفحات 74 - 66

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا * و علیرضا شجاعی و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 116 - 106

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

صابر شفیعی * و فرامرز علیدادی و صغری زاده صفری
صفحات 171 - 159

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سیدمحمّد قلمکاریان و علی صفاری محمدآبادی *
صفحات 181 - 172

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا * و علیرضا شجاعی و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 249 - 239

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
مدیر مسئول:  الهام قیاسی
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار: 83387
شاپا: 2717-1345
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها) - علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگ-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر مهدی ملکی-دکتر علی کرمی-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده- دکتر مهدی نبی پور افروزی - دکتر مجید کرامتی مقدم- دکتر مژگان فریدون نژاد

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده