فاطمه یباری و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *
صفحات 1 - 10

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

ناصر ناصری آقابیگلو و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 110 - 128

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

بهناز مهاجران و حسن قلاوندی و فرهاد کریمیان زاده *
صفحات 129 - 143

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

علی محمّد سروری و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *
صفحات 163 - 171

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهدیه جلیل زاده خوشنود * و پریناز بنیسی و سعیده زمردی
صفحات 199 - 213

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
مدیر مسئول:  الهام قیاسی
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار: 83387
شاپا: 2717-1345
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها) - علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگ-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر مهدی ملکی-دکتر علی کرمی-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده- دکتر مهدی نبی پور افروزی - دکتر مجید کرامتی مقدم- دکتر مژگان فریدون نژاد

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده