خاطره قربان پورده سرخ * و احمد بخشی و فاطمه بخشی ریزی
صفحات 22 - 15

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

ثریا فلّاح پور و رضا بیرانوندی و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *
صفحات 56 - 23

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

فاطمه صغری برقرار و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 184 - 166

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
مدیر مسئول:  الهام قیاسی
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار: 83387
شاپا: 2717-1345
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها) - علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگ-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر مهدی ملکی-دکتر علی کرمی-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده- دکتر مهدی نبی پور افروزی - دکتر مجید کرامتی مقدم- دکتر مژگان فریدون نژاد

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده